Απαιτούμενα έγγραφα για συμμετοχή σε οποιοδήποτε τμήμα της σχολής μας

Για την παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος στη σχολή μας θα πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένα τα παρακάτω έγγραφα:

Δελτίο καταγραφής αθλούμενου (ανανέωση κάθε εβδομάδα)

Υπεύθυνη δήλωση επιστροφής από τις διακοπές

Ιατρική βεβαίωση (Παθολόγος ή παιδίατρος) για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες