Θα κάνω εμφανή σημάδια εάν συμμετάσχω στις προπονήσεις σας;

Πολλοί άνθρωποι έχουν το φόβο ότι θα φεύγουν από τη προπόνηση Κραβ Μαγκά με κάποιο μελανιασμένο μάτι, χτυπήματα ή εμφανείς μώλωπες στο σώμα τους. Αυτό δεν είναι αληθές. Κάποιοι μικροί τραυματισμοί είναι πιθανόν να συμβούν ωστόσο δεν είναι κάτι που είναι σύνηθες όπως σε κάποιες πολεμικές τέχνες. Στο Κραβ Μαγκά όλα τα χτυπήματα εκτελούνται στον αέρα με πολύ προσοχή και χωρίς επαφή, έτσι μία τυπική προπόνηση Κραβ Μαγκά δεν θα σας προκαλέσει μόλωπες ή άλλα χτυπήματα. Ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός (σπασουάρ, μασελάκι) χρησιμοποιείτε πάντα ώστε να εκμηδενίσουμε την πιθανότητα τραυματισμού.