Δεν έχω καθόλου εμπειρία στις πολεμικές τέχνες, μπορώ να ξεκινήσω;

Φυσικά και μπορείτε να ξεκινήσετε. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμα και πλεονέκτημα η έλλειψη εμπειρίας στις πολεμικές τέχνες.

Το Κραβ Μαγκά έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από τις πολεμικές τέχνες. Μετά από μερικές προπονήσεις θα διαπιστώσετε ότι η εμπλοκή σε ένα περιστατικό είναι η τελευταία λύση, κάτι που δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις άλλες πολεμικές τέχνες.

Εκτός από τη πιθανή μαχητικότητα που μπορεί να έχετε αποκτήσει λόγω εξάσκησης σε άλλη πολεμική τέχνη δεν θα χρειαστεί να πάρετε τίποτα άλλο μαζί σας για να εξασκηθείτε στο Κrav Μaga. Όποια λοιπόν και να είναι η εμπειρία σας στις πολεμικές τέχνες, ξεκινήστε Κrav Μaga σήμερα.