Εξετάσεις και διαδικασίες πιστοποίησης γνώσης τεχνικών

Λόγω της φύσης του συστήματος, τα χτυπήματα που περιλαμβάνονται σε όλες τις τεχνικές είναι πολύ επικίνδυνα και με ελάχιστη δύναμη / επαφή μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά έτσι δεν έχουμε αγώνες ή πρωταθλήματα ανάδειξης καλύτερου αθλητή. Ωστόσο για την καλύτερη εξέλιξη του μαθητή, του εκπαιδευτή αλλά και του συστήματος γενικότερα έχουμε μιας μορφής εξέταση από υψηλόβαθμα στελέχη GIT (Global Instructor Team) όπου γυρίζουν το κόσμο, διδάσκουν, εξετάζουν και πιστοποιούν μαθητές και εκπαιδευτές. 

Διαδικασία

Οι εξετάσεις γίνονται 3 - 4 φορές το χρόνο και έπειτα από έγκριση του εκπαιδευτή, όποιος μαθητής θεωρείται έτοιμος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτές (έως δύο φορές το χρόνο, εφόσον έχει προετοιμαστεί κατάλληλα). Οι εξετάσεις διαρκούν από 2 έως 3 ώρες και γίνονται Σάββατο ή Κυριακή, αναλόγως του επιπέδου. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα χρειαστείτε passport IKMF και την απαραίτητη ενδυμασία (φόρμα και μπλούζα της IKMF).

Γιατί εξετάσεις

Μέσα από τη διαδικασία των εξετάσεων οι εξεταστές βλέπουν τα λάθη των μαθητών ανά το κόσμο, ενημερώνουν μετέπειτα τους εκπαιδευτές και αυτοί με τη σειρά τους διορθώνουν αυτά τα λάθη. Με συνεχή ανατροφοδότηση ξεκινώντας από τη βάση της IKMF (όπου είναι οι μαθητές) το σύστημα αυτοδιορθώνεται ώστε να είναι ρεαλιστικό και να δουλεύει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και άτομα. Έτσι μαθητές και εκπαιδευτές βελτιώνονται παράλληλα.